BookingHouse

BookingHouse.ee

Tollimaks Eestis

Tollimaks on maks, mida kohaldatakse kaupadele nende piiriülese liikumise käigus. Euroopa Liidus kehtestatud tollimaksud on ühtlustatud ning neid administreerib Maksu- ja Tolliamet. Tollitariifid ja seonduvad õigusaktid määravad, kuidas tollimaks arvutatakse eri tüüpi kaupade puhul.

Euroopa Liidu Raamistik

Euroopa Liit on kehtestanud ühise tollitariifi süsteemi, mis reguleerib tollimakse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. Selles raamistikus on tollimaksud kohandatud nii, et need toetaksid liidu majanduspoliitikat ja kaubanduseeliseid. Kui impordite kaupu väljastpoolt Euroopa Liitu, siis tuleb teil arvestada, et tollimaks on arvutatud vastavalt kauba tolliväärtusele, mida võidakse mõõta ad valorem (protsenti väärtusest), spetsiifilise (kaalu või mõõtühiku) maksumääraga või nende kombinatsioonina. Täpsema info leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, kust on võimalik tutvuda kaubakoodide, kaubale rakenduvate meetmete ja maksumäärade kohta.

Euroopa Liidu õigusaktid ja regulatsioonid juhivad tolliprotsessi, et tagada kaupade vaba liikumist liikmesriikide vahel ning ühtlased protseduurid ja maksumäärad kolmandatest riikidest pärit kaupadele. Maksu- ja Tolliameti veebileht pakub ka teavet impordimaksude, näiteks käibemaksu ja aktsiisi, ning tollimaksu tagasimaksmise kohta, mis on eraldi reguleeritud erinevalt siseriiklikest maksudest.

Tolliprotsessid ja Deklareerimine

Tollimaksude määramisel ja maksmisel on oluline mõista nii importimisega kui ka ekspordiga seotud protsesse. Oluline on tutvuda ka nõuetega dokumentatsioonile, et vältida viivitusi ja tagada kaupade sujuv liikumine.

Import ja Eksport

Kui olete importija, peate esitama imporditoll maksu, mis sõltub kauba väärtusest, liigist ja päritolust. Kauba liigi määramiseks kasutatakse kaubakoodi, mis on osa rahvusvahelisest kaupade nimetamise ja koodistamise süsteemist. Eksportija esitab ekspordi puhul tolleklaratsiooni, et kaubad saaksid väljuda Eesti või ELi territooriumilt. Eesti Maksu- ja Tolliamet reguleerib ja jälgib, et kogu tolliprotseduur oleks korrektselt teostatud.

Dokumentatsioon ja Deklareerimisnõuded

Deklarant on isik, kes esitab tollideklaratsiooni, olles vastutav täpse ja korrektse informatsiooni esitamise eest. Tollideklaratsioon on ametlik dokument, mis sisaldab kogu vajalikku infot kaupade kohta. See sisaldab muuhulgas kaupade kirjeldust, väärtust, kaubakoodi ning päritolu. Teie kui deklarandi ülesanne on veenduda, et kõik deklareerimisnõuded on täidetud ja kõik vajalikud dokumendid on korrektselt esitatud.

Kaubandus ja Logistika

Kui tegemist on kaubanduse ja logistikaga, on oluline mõista, kuidas transport ja maksustamine mängivad kauba liikumisel keskset rolli. Teie valitud transpordiviis ja tollimaksumäär võivad märkimisväärselt mõjutada kogukulusid ning tarneaegu.

Transportimine

Kaubavedu võib toimuda erinevate transpordiliikide kaudu, sealhulgas õhu-, mere-, raudtee- või maanteevedu. Veokorraldaja on peamine isik, kes vastutab teie kauba liikumise eest müüjalt teieni. Tarnetingimused ehk Incoterms määravad kindlaks, kuidas kaubaarve, veotasud ja muu paberimajandus jaotatakse müüja ja ostja vahel. ETS Logistika pakub erinevaid logistika lahendusi, mis hõlmavad uksest-ukseni transporti, aidates sellega lihtsustada logistilist protsessi.

Maksumäärad ja Tariifikvoodid

Kauba importimisel riiklik tasandil võib rakenduda tolliväärtus põhinevad impordimaksud, mis hõlmavad käibemaksu, aktsiisi ja tollimaksu. Taric on integratsioonisüsteem, mis sisaldab teavet kõikide piirangute, maksumäärate ja tariifikvootide kohta. Maksustamine sõltub kaubakoodist, mis aitab täpsustada tollimäärasid.

Merekonteinerid

Suurte kaubakoguste transporimiseks üle tollipiiride on merekonteinerite müük või rent optimaalne lahendus. Konteinerid standardiseerivad laadimisprotsesse, pakkudes turvalisust ja kaitset kaubale. Brändid ja ettevõtted sõltuvad merevedudest, et saavutada kulusäästlik transportimine, potentsiaalselt minimeerivate tariifidega, kui kasutatakse tariifikvoote.