Üldtingimused

1. Veebisaidi kasutamine

Lugege need tingimused enne meie veebisaidi kasutamist tähelepanelikult läbi. Pidage meeles, et ostu sooritamine tähendab nende tingimustega nõustumist.

1.1. Veebisait www.bookinghouse.ee (https://www.bookinghouse.ee), siin ja edasi „VEEBISAIT”, kuuluvad ettevõttele Travelgenio SL, mille registrijärgne aadress on c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Hispaania) ja KMKR nr CIF on B85761120, kantud Madridi äriregistrisse: köide 27001, raamat 0, foolio 1, jaotis 8, leht M 486495, kanne 1. Ettevõtte eesmärk on olla reisibüroo ja selleks on tal Madridi halduspiirkonna väljastatud tegevusluba numbriga CICMA 2333, vastavalt 27. juuni dekreedile 99/1996, mis reguleerib reisibüroode tegevust Madridi halduspiirkonnas.

1.2. BOOKINGHOUSE võimaldab veebisaitide kasutamist eesmärgiga osutada veebipõhise reisibüroo teenuseid, mille kasutaja (edaspidi KASUTAJA) peab nõustuma siin toodud üldtingimustega ilma mingite eranditeta. Kasutaja kinnitab selgesõnaliselt kõigi BOOKINGHOUSE üldtingimustega nõustumist ja nende tingimusteta järgimist. Kasutajatel, kes ei nõustu meie tingimustega, ei ole õigust BOOKINGHOUSE veebisaite kasutada.

1.3. Kasutaja kinnitab, et ta on täisealine ja õigusvõimeline BOOKINGHOUSE veebisaitide kaudu pakutavate teenuste kasutamiseks. Kasutaja kinnitab ka, et kogu teave, mille ta veebisaidile juurdepääsuks ja selle kasutamise ajal esitab, on tõene, täielik ja täpne.
Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt selle eest, kuidas nad veebisaite kasutavad. See vastutus tähendab, et nad nõustuvad saidi juriidiliste lahtiütluste ja kasutustingimustega ning on neist teadlikud. Turismitoodetele ja -teenustele, mida kasutaja sellel veebisaidil broneerib ja ostab, kehtivad ostutingimused, millega tuleb selgesõnaliselt nõustuda.
BOOKINGHOUSE võib teha veebisaitidel muudatusi ja kohandusi igal ajal ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

1.4 Kasutaja kohustub kasutama veebisaite ja pakutavaid teenuseid korrektselt ning vastavalt seadustele, käesolevatele üldtingimustele ja võimalikele edastatavatele juhistele ja teadetele.

Kasutaja kohustub kasutama veebisaite ja kogu nende sisu eranditult seaduslikel ja mittekeelatud eesmärkidel, mis ei riku kehtivaid seadusi, ei kahjusta BOOKINGHOUSE seaduslikke õigusi ega põhjusta otsest või kaudset kahju.

Selleks peab kasutaja hoiduma veebisaidi mis tahes sisu kasutamisest eesmärkidel või otstarvetel, mis on ebaseaduslikud, keelatud, kahjustavad kolmandate isikute õigusi ja huve või mis võivad kahjustada, muuta kasutuks, üle koormata, halvendada või takistada (häkkimine) tavapärast veebisaidi, arvutiseadmete ja dokumentide, failide ja igat tüüpi sisu, mis on salvestatud ettevõtte või teiste kasutajate või internetikasutajate mis tahes arvutiseadmetesse (riist- ja tarkvara), kasutamist.

Vastavalt eeltoodule kohustub kasutaja kasutama veebisaidi kasutajatele kättesaadavaks tehtud sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekste, fotosid, diagramme, pilte, ikoone, tehnoloogiat, tarkvara, linke ja muud audiovisuaalset või helisisu, samuti nende graafilist kujundust ja lähtekoode (edaspidi „sisu“) vastavalt seadustele, käesolevatele üldtingimustele, muudele teadetele, kasutuseeskirjadele ja talle teatavaks tehtud juhistele, samuti üldtunnustatud avalikule moraalile ja avalikule korrale, ning kohustub eelkõige MITTE:

 • sisu reprodutseerima, kopeerima, levitama, kättesaadavaks tegema või muul viisil avalikult edastama, teisendama või muutma, välja arvatud juhul, kui vastavate õiguste valdaja on selleks loa andnud või kui see on seadusega lubatud;
 • kõrvaldama, manipuleerima või muul viisil muutma autoriõiguste ja muid identifitseerimisandmeid, mis näitavad BOOKINGHOUSE õiguste reserveerimist, digitaalseid sõrmejälgi või muid nende õiguste kinnitamiseks loodud tehnilisi vahendeid.

Kasutaja peab hoiduma sisu hankimisest ja isegi katsetest seda hankida, kasutades muid vahendeid või protseduure peale nende, mis on talle selleks otstarbeks kättesaadavaks tehtud või on selleks märgitud veebisaidil, kus sisu asub, või mida üldiselt internetis sel eesmärgil kasutatakse, tingimusel et nendega ei kaasne veebisaidi, teenuste ja/või sisu kasutamiskõlbmatuks muutmise või kahjustamise ohtu.

Keelatud on veebisaidil oleva graafika ja tekstifailide kasutamine ärilistel eesmärkidel ja/või hilisemaks levitamiseks. Siin saadaolevad pildid ja audiovisuaalsed ressursid on mõeldud ainult veebisaitide kasutajatele ja ainult informatiivsel eesmärgil. Seetõttu on keelatud nende kasutamine teiste ettevõtete, teenuste või toodetega seotud tegevuste, toodete või sündmuste illustreerimiseks.

1.5 Kasutaja kohustub austama BOOKINGHOUSE ja mis tahes muu kolmanda osapoole tööstusomandi õigusi. Veebisaitidele juurdepääsu kasutamine või neile juurdepääsu võimaldamine ei tähenda õiguste andmist seal kasutatavatele kaubamärkidele, kaubanimedele või muudele eristusmärkidele.

Kasutaja võib veebisaidi oma seadmesse alla laadida ainult erakasutuseks ja ilma ärilise eesmärgita ega tohi seetõttu veebisaidi sisu avalikel või ärilistel eesmärkidel rakendada, reprodutseerida, levitada, muuta, avalikult edastada, üle anda, teisendada ega kasutada.

Sisu on BOOKINGHOUSE või selle sisu vabatahtlikult loovutanud kolmandate osapoolte intellektuaalomand ning kasutajal puudub igasugune alus eeldada, et talle oleks antud selle sisu suhtes tegevusõigusi või muid õigusi (mis eksisteerivad või võivad eksisteerida) peale selle, mis on hädavajalik veebisaitide nõuetekohaseks kasutamiseks.

1.6 BOOKINGHOUSE ei garanteeri veebisaidi kättesaadavust ega järjepidevust. Veebisaitide töö katkestustest teatatakse alati ette, kui see on mõistlikult võimalik.

Juurdepääs veebisaitidele on tähtajatu; sellegipoolest jätab BOOKINGHOUSE endale õiguse peatada ette teatamata nende kasutajate juurdepääs, kes on ettevõtte arvates rikkunud veebisaidi kasutusreegleid, ja rakendada asjakohaseid õiguslikke meetmeid.

1.7 BOOKINGHOUSE välistab igasuguse vastutuse kahjude ja mis tahes tüüpi kahjulike tagajärgede eest, mis võivad tuleneda veebisaidi töö katkemisest või suutmatusest veebisaitidele juurde pääseda; kasutaja privaatsusest ja turvalisusest veebisaitide kasutamisel ja/või volitamata kolmandate isikute juurdepääsust; arvutisüsteemidele negatiivset mõju avaldavate elementide mis tahes ülekandumisest; ning veebisaitide sisu täpsusest, kõikehõlmavusest ja õigeaegsest värskendamisest.

2. Kokkulepe

2.1 Kasutaja pääseb BOOKINGHOUSE veebisaitide kaudu juurde teabele kolmandate osapoolte turismi ja reisimisega seotud toodete ja teenuste kohta ning võib teatud juhtudel broneerida ja osta mõningaid nimetatud tooteid või teenuseid vastavate pakkujate, näiteks lennufirmade või pakettreiside korraldajate kaudu.

2.2 Veebisaidil toimuvat reisiteenuste ning muude turismitoodete ja -teenuste müüki kasutajale teostab reisibüroo BOOKINGHOUSE, kellel on oma tegevuseks vajalikud load ja litsentsid.

2.3 Kasutaja valitud pakkujatelt või pakettreiside korraldajatelt toodete või teenuste broneerimisel või ostmisel kehtivad nende pakkujate ja pakettreiside korraldajate igal üksikjuhul kehtestatud eritingimused. Kasutaja nõustub aktsepteerima ja täitma ostutingimusi, mille on kehtestanud mis tahes pakkuja või reisikorraldaja, kellega kasutaja otsustab lepingu sõlmida, sealhulgas, kuid mitte ainult, lisanduvate summade maksmine ning hindade, toodete ja teenuste kättesaadavuse reeglite ja piirangute järgimine. Kõiki erireegleid või piiranguid, mis mõjutavad kasutaja valitud teatud hindu, tooteid või teenuseid, saab vaadata teie broneeringu andmetes jaotises Mytrips meie veebisaidil.

3. Teenuste ostmine

3.1 Meie veebisaitidelt teenuse ostmiseks peate tegema järgmist.

 • Valige soovitud teenus meie veebisaitide otsingu- ja hinnapakkumisprotsesside kaudu.
 • Avage maksete leht, kus te peate märkima teenuse ostmiseks vajalikud andmed.
 • Sisestage teenuse andmed ja isikuandmed, nagu reisijate arv, nende nimed, telefoninumbrid, e-posti aadressid, vanus jne.
 • Nõustuge makselehel märgitud tingimustega.
 • Hankige broneeringutunnus, mis antakse pärast eelnimetatud nõuete täitmist.
 • Kui ost on vormistatud, saadetakse kasutajale ostetud teenuste osutamiseks vajalik teave ja dokumendid. Kui ostetud teenuse või kliendi nime osas avastatakse mingi viga, peab kasutaja viivitamatult ühendust võtma BOOKINGHOUSE klienditeeninduse osakonnaga. BOOKINGHOUSE tegutseb pelgalt turismiteenuste pakkujate vahendajana ega saa seetõttu garanteerida, et leitud vead parandatakse tasuta. Lisaks võtab BOOKINGHOUSE igal juhul käitlemistasuna 50,00 eurot (koos käibemaksuga) reisija kohta.

4. Broneerimise tingimused

4.1. Tühistamine ja muudatused:

4.1.1 Kui lennufirma lõpetab maksejõuetuse või muul põhjusel tegevuse, teavitab BOOKINGHOUSE vahendajana reisijaid nimetatud asjaolust koos kogu tema käsutuses oleva asjassepuutuva teabega. Sellistel juhtudel peab reisija kasutamata piletite eest raha tagasi nõudma lennufirmalt, kuna veoleping sõlmitakse reisija ja lendu turustava lennufirma vahel.

4.1.2 Pange tähele, et kui ostate edasi-tagasi pileti, kuid ei kasuta väljuvat lendu, jätavad mõned lennufirmad endale õiguse tagasilend tühistada. Kui te ei plaani väljuvat lendu kasutada, soovitame vähemalt 48 tundi enne lennu väljumist pidada nõu BOOKINGHOUSE või lennufirmaga.

5. Reisibüroo teenustasud: haldus-, tühistamis-, muutmis- ja tagastamiskulud

5.1 Vastavalt Madridi halduspiirkonnas reisibüroode tegevust reguleeriva 27. juuni dekreedi 99/1996 artiklile 19 saab BOOKINGHOUSE lennupiletite vahendusteenuste eest teenustasu. Klienti või nende teenuste kasutajat teavitatakse eelnevalt teenustasust.

5.2 Teenustasu sisaldab haldus- või administratiivkulusid, mida ei tagastata mingil juhul.

5.3 Järgmistel juhtudel kohalduvad lisatasud:

 • 50,00 € (SISALDAB KÄIBEMAKSU) telefonibroneeringute eest.
 • MUUDATUSED, TÜHISTAMINE JA RAHA TAGASTAMINE

5.4 Kasutaja soovil võib ostetud lennuteenuse või muu turismiteenusega seotud muudatusi, tühistamisi ja raha tagasimakseid  korraldada BOOKINGHOUSE kaudu, eeldusel, et lennufirma või teenusepakkuja ja ostuhinna tingimused võimaldavad muudatusi, tühistamist või raha tagastamist.

 • 50,00 € (SISALDAB KÄIBEMAKSU) reisija kohta muudatuste või tühistamise haldamise eest.

5.5 Igal juhul on kasutaja kohustatud teavitama kirjalikult BOOKINGHOUSET selle tööajal soovitud muudatusest, tühistamisest, või raha tagastamisest, et saada teavet, kas see on võimalik ning kas sellega kaasnevad mingid trahvid või vajalikud toimingud.

5.6 Hinnad ja maksed

5.6.1 BOOKINGHOUSE aktsepteerib deebet- ja krediitkaardimakseid Visa, Mastercardi, American Expressi, Diners Clubi, Visa Electroni ja Maestro kaartidega ning Paypali, CB, JCB, Ideali ja Trustly makseid.

5.6.2 Visa ja Mastercard on välja töötanud turvalise veebimaksete süsteemi. Turvalise e-kaubanduse süsteem põhineb sellel, et kaardi väljastaja (pank või hoiupank) tuvastab enne veebimakse autoriseerimist kaardi omaniku. BOOKINGHOUSE järgib seda turvaprotokolli. Kui ostetav toode on valitud ja olete sisestanud oma kaardi numbri, avaneb seega kaardi väljastaja aken, mis nõuab teie isiku tuvastamist. Aknas on näha üks neist ikoonidest:

5.6.3 Teie kaardiandmed ja parool on selle turvasüsteemiga kaitstud alates nende sisestamise hetkest. Kui isiku tuvastamine on lõpule jõudnud, teatab kaardi väljastaja BOOKINGHOUSELE, et ostu sooritab kaardi valdaja, võimaldades protsessi lõpule viia. Kui isiku tuvastamine ei anna rahuldavat tulemust, teavitab kaardi väljastaja sellest BOOKINGHOUSET, et see saaks vastavalt reageerida. See aken on väljaspool BOOKINGHOUSE kontrolli ja kaardi väljastaja vastutab kõigi sellega seoses esineda võivate probleemide eest. Kui teil tekib sellega seoses mingi probleem, peate pöörduma kaardi väljastaja poole.

5.6.4 Makseviis ja ostuprotsessi turvanõuded vastavad üldtunnustatud PSD2-direktiivile või Euroopa õigusaktidele, mis reguleerivad makseteenuste osutamist ja elektroonilisi maksetehinguid. See võeti Hispaania õigusaktidesse 23. novembri kuningliku dekreediga 19/2018, mis käsitleb makseteenuseid ja kiireloomulisi meetmeid finantsküsimustes. BOOKINGHOUSES mõjutab see pangakaardiga tehtud oste.

Üks PSD2 põhieesmärke on parandada võrguturvalisust ja tugevdada kaitset pettuste eest internetipanga tehingutes.

Üks peamisi turbemeetmeid on kliendi tugeva autentimise (SCA) kohustuslik rakendamine kõigi elektrooniliste ostude puhul alates 1. jaanuarist 2021, tingimusel et parasjagu ei kehti ükski määruses ette nähtud eranditest. Tugevaks autentimiseks on vaja valida kaks tegurit nende hulgast: miski, mida kasutaja teab (nt parool); miski, mis kasutajal on (nt mobiil); ja kes on kasutaja (nt tema sõrmejälg või nägu). Ainult esimesest tegurist enam ei piisa, vaja on kaht tegurit (kaksikautentimine ehk SCA).

Turvaline ostuprotsess ja autentimisnõuded sõltuvad kaardi väljastanud pangast ning võivad hõlmata SMS-iga saadud koodi + teist tegurit või kinnitamist teie pangarakenduse kaudu. Uurige välja, milliseid meetodeid teie pank kasutab, et oleksite järgmiste ostude sooritamiseks valmis.

Kasutaja vastutab autentimisprotsessis kasutatavate elementide turvalisuse ja säilimise eest ning BOOKINGHOUSEL ei ole nende osas mingit muud vastutust.

5.7 Raha tagastamine

Kui raha tagastamine on lubatud, tehakse tagasimaksed võimaluse korral broneerimisel kasutatud makseviisiga. Igal juhul makstakse need algselt makse sooritanud kasutajale.

5.8 Rände- ja tervisenõuded

Igal riigil on õigus kehtestada oma riiki sisenemise nõuded ja teiste riikide kodanikele kohalduvad tervisenõuded. Pange tähele, et sellised nõuded olenevad tavaliselt reisija kodakondsusest.

Passide ja viisade reeglid võivad muutuda, niisiis peate varakult enne reisi pidama nõu vastava saatkonnaga.

Reisiks vajalike dokumentide, sealhulgas passi, viisade ja tervisedokumentide hankimise eest vastutab ainuisikuliselt kasutaja. Vajaliku dokumentatsiooni puudumisest tingitud kahjud, eelkõige reisi katkemise ja repatrieerimise kulud on kasutaja enda kanda.

Seetõttu soovitame teil alati kontrollida valitud siht- ja transiidiriikide nõudeid ning kõigi seotud toimingute sooritamiseks kuluvat aega.

5.9 Üheotsapiletiga reisid

Enamikku riikidesse sisenemiseks peab teil olema sellest riigist väljasõidupilet ja piisavalt raha, et viibida territooriumil teie reisidokumentides märgitud aja jooksul. Soovitame teil enne piletite ostmist pidada nõu sihtriigi saatkonnaga. Kui te ei täida seda või mõnda muud immigratsiooninõuet, ei pruugi lennufirma teid lennukile lubada.

6. Toodete ja teenuste tingimused – lennud

6.1 Hinnapiirangud

6.1.1. TRAVELGENIO SL tegutseb alati vahendajana kasutajate ja lennufirmade vahel, kellega kasutajad vormistavad otse veolepingu. Käesolevaga anname teada, et iga lennufirma kehtestab iga hinna kohta konkreetsed tingimused, mis on seotud muudatuste ja tühistamisega, ning kasutaja kohustus on mõista, et ostu kinnitamisel nõustub ta nende tingimustega.

6.1.2 Kui kasutaja ei saabu temast endast tingitud põhjustel lennule, tähendab see „ilmumatajätmist“. Pidage meeles, et pileti kehtivusaja jooksul saate alati taotleda tagastatavate, kasutamata maksude tagastamist.

6.1.3 Reisija poolt reisi vabatahtlikuks tühistamiseks soovitab BOOKINGHOUSE pileti broneerimisel tellida meie tühistamistooted.

6.2 Hinnakombinatsioonid

6.2.1 Eesmärgiga pakkuda teile reisi jaoks alati parimat ja kõige laiemat valikut, saab meie süsteem kombineerida edasi-tagasi hinna asemel kahte „üheotsapileti“ hinda. Selliste hinnakombinatsioonide puhul kehtivad muudatuste ja tühistamiste puhul iga hinna konkreetsed tingimused.

6.2.2 Mõnikord, eesmärgiga pakkuda kõige konkurentsivõimelisemaid hindu, pakub meie otsingumootor lennukombinatsioone, mis tulenevad kahe broneeringu kombinatsioonist, millest üks on väljuvale ja teine tagasilennule. Selle variandi broneerimisel tehakse broneering väljuvale lennule ja teine broneering tagasilennule kahe erineva broneeringutunnusega, mida käsitletakse muudatuste ja tühistamiste korral iseseisvate broneeringutena vastavalt iga asjaomase lennufirma konkreetsetele tingimustele.

6.3 Odavlendude eritingimused

6.3.1 BOOKINGHOUSE pakub võimalust broneerida odavlennufirmade pileteid. Odavlennufirmade pileteid ei väljasta mitte BOOKINGHOUSE, vaid lennufirma, ja seega vormistab reisija veolepingu otse lennufirmaga.

6.3.2 Kui lennufirma on teie broneeringu kinnitanud, saate BOOKINGHOUSELT e-kirja teel kinnituse lennuandmetega.

6.3.3 Kui soovite teha muudatusi või taotleda eriteenuseid, peate võtma ühendust otse lennufirmaga. BOOKINGHOUSE ei saa odavlennufirmade puhul muudatusi teha ega raha tagastada, kuna ettevõte ei tegutse odavlennufirmade esindajana. Teile saadetav kinnitusega e-kiri sisaldab lennufirma kontaktandmeid.

6.3.4 Pange tähele, et ükski odavlennufirma ei luba lemmikloomade transportimist ja eriteenuste lubamisel on piirangud. Nende täpsustamiseks peate lennufirmaga ühendust võtma.

6.3.5 Alla 14-aastased lapsed ei saa reisida ilma 16-aastase või vanema täiskasvanuta. Odavlennufirmad ei luba üldjuhul alla 14-aastaseid saatjata lapsi lennukisse.

7. Kohaldatavad lisatingimused

Määruse EÜ 261/2004 kohased reisijate õigused.

Pange tähele, et kui reisite ELis või väljaspool seda, võib teil olla õigus esitada nõue vastava lennufirma vastu, kui reis tühistatakse, hilineb või kui teil ei võimaldata lennukile pääseda.

Lisateavet määruse EÜ 261/2004 kohta leiate siit.

Veebisaidil ostu sooritamiseks küsitakse kasutajalt reisijate isikut tõendavaid andmeid ja makseviisi. See protsess on mitmeosaline. Need andmed kuvatakse teile pärast nende sisestamist ja enne ostu sooritamist, et saaksite neid kontrollida ja seejärel ostuga jätkata. Samuti saadetakse teile pärast ostu sooritamist kinnitusega e-kiri kogu ostu kohta käiva teabe ja ostukviitungiga.

Äärmiselt oluline ja kasutaja ainuvastutus on hoolikalt kontrollida broneeringu tegemisel sisestatud isikuandmeid, nagu ees- ja perekonnanimed, dokumendi või passi number, e-posti aadress, telefon jne, sest kui piletid on juba broneeritud või teenusekupongid väljastatud, kohalduvad mis tahes muudatuste või tühistamise puhul teenustasud ja trahvid.

Broneeringu saab kinnitada alles siis, kui kasutaja on selle eest maksnud.

BOOKINGHOUSE jätab endale õiguse küsida ostu kinnitamiseks kliendilt lisateavet.

Broneeringu taotlemine eeldab kliendi kohustumist autoriseerida tema antud krediit- või deebetkaardilt võetav tasu. Kui krediitkaardilt ei ole võimalik tasu võtta (tagasilükatud tehing), peaks klient arvestama, et kuna broneeringu eest pole tasutud, ei saa seda kinnitada.

Lennupiletid väljastatakse alles siis, kui nende eest on krediit- või deebetkaardiga tasutud.

Veebisaitidel näidatud hinnad sisaldavad lennujaamamakse. Need ei sisalda viisade maksumust ega territooriumi väljasõidumakse, mida saab vastaval territooriumil maksta kohalikus valuutas või USA dollarites. Kui broneeringu eest tasuti hilinemisega ja pileti hind selle väljastamise hetkel on seetõttu muutunud, jääb see vahe kliendi kanda.

Kasutaja peab teenuse hankimisel kontrollima lennufirmat, broneeringu tunnust ja kehtivaid hinnatingimusi.

8. Õigused, piirangud ja jurisdiktsioon

8.1. Autoriõigus ja intellektuaalomandi õigused

Kogu veebisaidi sisu (sealhulgas tekst, pildid, kaubamärgid, kujundused, tarkvara jne) on BOOKINGHOUSE või selle sisupakkujate omand ning kaitstud ja tunnustatud nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Seda ei tohi mingil viisil kopeerida, kasutada ega levitada ilma BOOKINGHOUSE selgesõnalise loata.

8.2 Kohaldatav õigus

Käesolevaid üldtingimusi reguleerivad kõigis punktides Hispaania seadused.

8.3 ELi õigusaktidest ja Montreali konventsioonist lähtuvad vastutuseeskirjad

Nagu on eespool märgitud, vormistatakse veoleping otse kasutaja ja valitud lende opereerivate lennufirmade vahel.

Reisijatel soovitatakse end lennule registreerida siseriiklike lendude puhul vähemalt poolteist tundi (90 minutit) ja rahvusvaheliste lendude puhul kaks ja pool tundi (150 minutit) enne lendu. Kui lennu sihtkohaks või vahemaandumispaigaks on USA lennujaam, on soovitatav lennule registreerida kolm tundi (180 minutit) varem.

Pidage meeles, et kui kohalejõudmisel teie pagas ei saabu või avastate sellel kahjustusi, peate viivitamatult täitma samas lennujaamas PIR-vormi (Property Irregularity Report).

9. Teave taganemisõiguse kohta

See tähendab, et kasutajal on õigus teatud juhtudel leping üles öelda, ilma et oleks vaja oma otsust põhjendada või trahvi maksta.

16. novembri kuningliku seadusandliku dekreedi 1/2007, millega kiidetakse heaks tarbijate ja kasutajate kaitse üldseaduse ning muude täiendavate seaduste muudetud tekst, artikli 103 lõike 1 kohaselt ei kohaldata taganemisõigust majutuse pakkumise lepingute suhtes, mille eesmärk ei ole elukoha pakkumine, kaupade transpordi, sõidukite rentimise, toidu või vaba aja veetmisega seotud teenuste suhtes, kui lepingutes on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või periood.

Mis puudutab inimeste transportimist, siis kuningliku seadusandliku dekreedi 1/2007 (millega kiidetakse heaks tarbijate ja kasutajate kaitse üldseaduse muudetud tekst) artikli 93 punkti k kohaselt ei kohaldata seda kaugmüügi regulatsiooni (v.a artikli 98 lõige 2) reisijateveo teenuse lepingutele. Seetõttu ei kehti taganemisõigus reisijateveo teenuste broneerimisel. Kui KASUTAJA avaldab soovi ostetud piletid tühistada, kehtivad vastava ettevõtte tühistamistingimused.

10. Konfidentsiaalsus

10.1. BOOKINGHOUSE austab teie õigust eraelu puutumatusele. Mõistame, kui oluline on hoida teie isikut tuvastavaid andmeid privaatsena ja turvaliselt. Seoses selle ja meie konfidentsiaalsuspoliitikaga teavitame teid järgmistest asjaoludest.

10.2. Kui tellite toote või teenuse meie veebisaidi kaudu, peate andma oma nime, e-posti aadressi, krediit- või deebetkaardi numbri, kaardi kehtivuse lõpptähtaja ja telefoninumbri. Need andmed võimaldavad meil teie tellimust töödelda ja teavitada teid selle olekust.

10.3. Kui osalete mingil võistlusel või kampaanias, küsime teie nime, postiaadressi ja e-posti aadressi. Need andmed on vajalikud võistluste korraldamiseks ja võitjate teavitamiseks.

10.4. Me ei edasta teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele väljaspool meie organisatsiooni. Kui broneerite või ostate toote või teenuse meie veebisaidi kaudu, võime siiski edastada neid andmeid kolmandatele isikutele, kellega BOOKINGHOUSEL on ärisuhted ja kes võivad asuda kõikjal maailmas. Samuti võime pakkuda nimetatud kolmandatele isikutele globaalset statistikat meie müügi, klientide, andmeliikluse ja muu veebisaidi teabe kohta, kuid see statistika ei sisalda andmeid, mis võimaldaksid teid isiklikult tuvastada.

10.5. Kogume ja kasutame ainult neid isikuandmeid, mida peame vajalikuks, et pakkuda kvaliteetseid isikupärastatud teenuseid, mis võivad sisaldada nõuandeid ja teavet meie toodete ja teenuste ning võimaluste kohta, mis meie arvates võivad teile kasulikud olla.

10.6. BOOKINGHOUSE kasutajaks registreerudes ja nõustudes selgesõnaliselt meie infokirjade saamisega nõustuvad kasutajad saama kasulikku teavet ettevõtetelt, mille oleme varem välja valinud, et saata teile pakkumisi, kampaaniaid ja soovitusi toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.

10.7. Saadame kogu vajaliku teabe teenusepakkujale, kelle valite meie veebisaidi kaudu broneeringu tegemisel, ja palume teil järgida samu reegleid.

10.8. Samuti on meil paigas ranged turvaprotseduurid andmete salvestamisel ja avaldamisel, et vältida nende volitamata juurdepääsu vastavalt Hispaanias kehtivale andmekaitse ja digitaalsete õiguste tagamise seadusele 3/2018.

11. Küpsiste kasutamine

11.1. Küpsised on väikesed andmekogumid, mida brauser salvestab teie arvuti kõvakettale. Iga kord, kui külastate BOOKINGHOUSE veebisaiti, tunneb meie server küpsise ära ja annab meile teavet teie viimase külastuse kohta. Enamik brausereid nõustub küpsiste kasutamisega automaatselt, kuid tavaliselt saab brauseri seadeid selle peatamiseks muuta. Isegi kui otsustate küpsiseid mitte aktsepteerida, saate kasutada enamikku meie veebisaidi teenuseid, sealhulgas toodete või teenuste ostmist.

11.2. Kui soovite mingil hetkel saata meile kommentaari või kaebuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, siis andke meile sellest teada meie kontaktivormi kaudu.

12. Andmekaitse

Kasutajate poolt veebisaidi kasutamiseks edastatud isikuandmete osas kehtib jaotises „Andmekaitse” sisalduv privaatsuspoliitika.

12.1.- AUTORIÕIGUS JA INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Kogu veebisaidi sisu (sealhulgas tekst, pildid, kaubamärgid, kujundused, tarkvara jne) on BOOKINGHOUSE või selle sisupakkujate omand ning kaitstud ja tunnustatud nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Seda ei tohi mingil viisil kopeerida, kasutada ega levitada ilma BOOKINGHOUSE selgesõnalise loata.

13. Veebisaitide kasutamine

Veebisaidid on mõeldud ainult ja eranditult kasutajate isiklikuks kasutamiseks. Neid ei tohi muuta, reprodutseerida, paljundada, kopeerida, levitada, müüa, edasi müüa ega muul viisil ärilistel või muudel eesmärkidel kasutada. Kohustute mitte kasutama seda veebisaiti ebaseaduslikel või keelatud eesmärkidel.

14. Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille üle BOOKINGHOUSEL puudub kontroll ja mille eest BOOKINGHOUSE ilmselgelt ei vastuta. BOOKINGHOUSE ei spondeeri ega garanteeri ühtegi kolmandate isikute veebisaiti, mis on lisatud vaid kasutajate mugavuse huvides.

15. Protsessid, konsultatsioonid ja kaebused

Kasutajad võivad esitada oma nõuded protsesside, konsultatsioonide ja kaebuste asjus ettevõttele TRAVELGENIO, S.L., kasutades järgmisi kontaktandmeid:

MyTrips klienditeenindusprotsessidele pühendatud veebisait, kust leiate üksikasjalikku teavet oma broneeringu kohta ning saate algatada taotlusi tühistamiseks, muudatuste tegemiseks, makse kontrollimiseks jms.

Postiaadress: Calle Albasanz 15, Building A, 2nd left, 28.037 Madrid

E-post: help@bookinghouse.ee 

Järgmise lingi kaudu leiate teavet Euroopa Liidu vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi kohta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

Teave käesoleval veebilehel kasutatavate küpsiste kohta

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad meie pakutavaid teenuseid täiustada.

Näidata rohkem
Kõik küpsised Kohustuslikud küpsised