Privaatpoliitika

Seda privaatsus- ja küpsiste teatist muudeti viimati 2020. aastal. Veebruaril.

Isikuandmeid ja küpsiseid kogutakse veebilehel Bookinghouse.ee. Privaatsuspoliitika on veebilehe Bookinghouse.ee (kaubanimi Otravo B.V.) oluline element. Seetõttu austame igaühe õigust privaatsusele. See tähendab, et teie isikuandmed on turvalised ja neid kasutatakse õigesti. Käesolevas privaatsuspoliitika teatises selgitatakse, mis teie isikuandmetega täpsemalt juhtub.

Kui teil on küsimusi või soovite täpselt teada, milliseid andmeid me säilitame, võtke ühendust Bookinghouse.ee-ga, kasutades käesoleva privaatsus- ja küpsiste teatise lõpus esitatud kontaktandmeid.

Andmetöötluse eesmärgid
Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: – juurdepääsu tagamiseks meie veebilehele;
– kodulehe funktsioonide võimaldamiseks;
– lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks seoses erinevate teenuste aspektidega (nt broneeringud, autorent, parkimine, taksoteenused ja kindlustus);
– sisselogimiskeskkonna pakkumiseks, mis võimaldab teil vaadata oma broneeringut;
– teiega ühendust võtmiseks teie soovi korral;
– ülevaate saamiseks meie kodulehe kasutusest;
– meie veebisaidi ja teenuste parendamiseks ja hindamiseks, sealhulgas klientide rahulolu-uuringute teostamiseks;
– teie osalemise võimaldamiseks konkurssidel, kampaaniates, lojaalsusprogrammides ning sarnastel üritustel;
– meie sihtrühma ja sellega seotud huvide kaardistamiseks, et pakkumised teile huvitavamad oleksid, kuvades teie huvidele vastavaid reklaame nii meie enda kui ka kolmandate osapoolte veebilehtedel;
– meie üldise ja/või isikupärastatud uudiskirja saatmiseks, kui olete selleks registreerunud.

Me ei töötle teie isikuandmeid muudel kui ülalnimetatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui olete andnud eelneva nõusoleku, mis on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, või kui seda nõutakse kooskõlas õigusaktidega.

Isikuandmete kategooriad
Kasutame järgmisi andmeid käesolevas privaatsus- ja küpsiste teatises sätestatud eesmärkidel:
– ees- ja perekonnanimi ning aadress;
– sünnikuupäev;
– kodakondsus;
– sugu;
– e-posti aadress;
– telefoninumber;
– kliendinumber;
– kasutajaandmed veebilehel Bookinghouse.ee (e-posti aadress ja parool);
– andmed broneeritud reisi kohta (nt väljumiskuupäev, reisi pikkus, transpordi- ja majutusinfo);
– teave viimati külastatud puhkuse sihtkoha ja/või eelistatud reisivariandi kohta;
– IP-aadress;
– küpsiste ID-d;
– kõik isikuandmed, mida sisestate sõnumi sisuna, näiteks WhatsApp’i, kontaktvormi või sotsiaalsete võrgustike kaudu;
– võimalikud meditsiinilised isikuandmed, mida esitate oma reisi broneerimisel, sealhulgas näiteks allergiad, toitumisvalikud või füüsilised puuded.

Teie isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele
Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on lepingu täitmiseks vajalik või seadusega nõutav. Võime edastada teie andmeid järgmistele ettevõtetele, kes töötlevad neid andmeid meie nimel:
– välised IT-teenuse pakkujad;
– küpsiste eest vastutavad pooled, vt allpoolt.

Oleme nende ettevõtetega sõlminud kirjalikud lepingud selle kohta, kuidas teie isikuandmeid käsitleda ning mida võib nendega teha ja mida mitte.

Lisaks võime edastada teie andmeid ka kolmandatele osapooltele, kes määravad iseseisvalt, kuidas nad teie andmeid töötlevad. Meil pole kontrolli selle üle, kuidas need osapooled teie andmeid kasutavad, kuna nad määravad ise, millisel eesmärgil neid vajatakse ja kellele neid edastatakse. Nende ettevõtete hulka võivad kuuluda:
– makseteenuste pakkujad (kui teete makseid veebilehel Bookinghouse.ee);
– reisikorraldajad (kuhu teie reis on broneeritud);
– kindlustusandjad (kui ostate kindlustuse veebilehel Bookinghouse.ee);
– firmad seoses nõude esitamisega (kui soovite nõuet esitada, kuna olete kogenud probleeme oma lennuga);
– taksofirmad (kui tellite takso Bookinghouse.ee-i kaudu);
– autorendiettevõtted (kui rendite autot Bookinghouse.ee-i kaudu);
– lennufirmad (kui broneerite lennu veebilehel Bookinghouse.ee);
– hotellid ja muu majutus (kui broneerite need veebilehel Bookinghouse.ee);
– hädaabifondid (kui reisi tuleb hädaolukordade tõttu kohandada);
– Visa4all (kui taotlete viisat Bookinghouse.ee-i kaudu).

Meilt võidakse nõuda teie isikuandmete esitamist valitsusasutustele, mis asuvad mujal kui teie elukohariigis. Mõne riigi seadused võivad sundida meid andma piirikontrolli asutustele juurdepääsu broneeringu- ja reisiandmetele. Selle tulemusel võib teie ja teie reisi puudutavaid andmeid edastada kõikide teie marsruudi riikide tolli- ja sisserändeasutustele. Lisaks on Bookinghouse.ee eri riikide õigusaktide kohaselt kohustatud koguma riiki saabuvate või riigist lahkuvate inimeste isikuandmeid. Esitame need isikuandmed vastavalt vajadusele asjaomastele tolli- ja sisserändeasutustele. Samuti edastame teie isikuandmed valitsusasutustele, kui see on seaduse alusel nõutav.

E-kirjad
Saadame erinevaid e-kirju veebilehelt Bookinghouse.ee. Neid e-kirju on kahte tüüpi: teenuseteated ja uudiskiri.

Teenuseteated
Need e-kirjad on mõeldud ainult teie teavitamiseks teie ostetud teenuste olulistest muudatustest või värskendustest. Need teated võivad hõlmata hädaolukordi, muudatusi teie broneeringus, olulist täiendavat reisiteavet, konto kinnitusi veebilehel Mijn Bookinghouse.ee, muudatusi meie tingimustes ning teie broneeringut puudutava partnerluse lõpetamist.  Uudiskiri Kui olete meile eelnevalt andnud nõusoleku või teinud meie juures broneeringu, teavitame teid oma pakkumistest, kampaaniatest ja erinevatest teenustest uudiskirja teel. Uudiskiri vormistatakse teie isikuandmete põhjal, näiteks teie varasemate broneeringute, otsinguharjumuste ja avatud linkide põhjal meie veebilehel ja uudiskirjas. Saate oma profiilis märkida, kas soovite saada ka erilisi uudiseid. Need muudavad uudiskirja teie jaoks huvitavamaks. Iga uudiskirja lõpus on teil võimalus sellest loobuda.

Google Analytics
Bookinghouse.ee kasutab Google Analyticsit veebilehe kasutamise mõõtmiseks küpsiste abil. Sellega seoses oleme sõlminud andmetöötluslepingu Google’iga. IP-aadressid on krüptitud ja me ei edasta kasutajaandmeid. Ühendused teiste Google’i teenustega on välja lülitatud. Bookinghouse.ee kasutab ka ühte teist teenust, mis keskendub peamiselt isikupärastatud reklaamide pakkumisele.

Konkursid
Kui osalete kampaanias või konkursil, palutakse teil esitada lisateavet, nagu teie nimi, aadress ja e-posti aadress. Lisaks palume teie nõusolekut nende andmete töötlemiseks, mida võivad teha ka kolmandad osapooled seoses kampaaniate/konkursside ja analüüsimise elluviimisega kogutud teabe alusel. See on vajalik reklaamikampaaniate korraldamiseks ja võitja(te) väljakuulutamiseks. Sedasi analüüsitakse ka inimeste reaktsioone vastavale elluviidud kampaaniale.

Isikliku teabe täiendamine, profiilide koostamine ja isikupärastatud reklaamid
Me võime ühendada teilt saadud andmeid eri kanalite kaudu. See võimaldab meil kokku koguda teie käest veebis saadud teavet (näiteks veebibroneeringu tegemisel või küpsiste vastuvõtmisel). Teie loal võime neid andmeid teie kliendiprofiili koostamiseks kombineerida. Jaotame need kliendiprofiilid mitmesse kategooriasse, et teie huve analüüsida ja sel viisil teie pakkumist veelgi isikupärastada, näiteks kuvades isikupärastatud reklaame erinevates kanalites, sealhulgas infolehtedel ning meie ja kolmandate osapoolte veebilehtedel.

Andmete säilitamise periood
Me ei säilita teie andmeid kauem, kui on vaja selles privaatsus- ja küpsiste teatises toodud eesmärkide täitmiseks. Me kasutame järgmisi andmete säilitamise perioode:
– uudiskiri: kuni loobumistaotluse vastuvõtmiseni;
– broneeringud: vastavalt õigusaktidele;
– kindlustus: vastavalt õigusaktidele;
– hädaabifond: vastavalt õigusaktidele;
– telefonikõned: üks aasta;
– veebilehe Mijn Bookinghouse.ee kasutajaandmed ning andmed, mis on seejärel saadaval: kuni kustutamistaotluse vastuvõtmiseni;
– klientide rahulolu-uuringud: üks kuu pärast uuringu lõpetamist;
– konkursid: kuni võitjad on auhinnad kätte saanud.

Küpsiste säilitusaeg on kooskõlas privaatsus- ja küpsiste teatise küpsiste jaotisega.

Turvalisus
Rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et piirata teie isikuandmete kuritarvitamist ja neile volitamata juurdepääsu. Sel viisil tagame, et juurdepääs teie isikuandmetele on ainult vajalikel inimestel, et juurdepääs on kaitstud ning et meie turvameetmeid kontrollitakse regulaarselt. Teie andmete ja kommunikatsiooni turvaliseks edastamiseks kasutame ka TLS-sertifikaate.

Küpsised
Meie veebileht kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et saata teile meie veebilehele minnes teie arvutisse, tahvelarvutisse ja/või mobiilseadmesse väike informatiivne teade. Järgmisel lehekülastusel võidakse selles salvestatud teave meie või kolmanda osapoole serveritesse tagasi saata. Kõiki neid tehnoloogiaid nimetatakse lugemise hõlbustamiseks küpsisteks. Küpsiste täieliku ülevaate saamiseks klõpsake siia.

Meie lehel kasutatakse küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
– veebilehe funktsioonide võimaldamiseks ja selle kaitsmiseks (tehnilised või funktsionaalsed küpsised);
– veebilehe kasutamise analüüsimiseks ja selle põhjal veebilehe parendamiseks (analüütilised küpsised);
– teile meie pakkumiste huvitavamaks muutmiseks, kuvades ainult teie huvidele vastavaid reklaame (reklaamiküpsised);
– lehe e-postiga saatmise, selle printimise või sotsiaalvõrgustikes jagamise võimaldamiseks (sotsiaalmeedia küpsised);
– meie veebilehe lisafunktsioonide aktiveerimiseks (muud küpsised).

Ülevaade kolmandate osapoolte küpsistest:
– Google AdWords 30 päeva, uus sihtrühma määramine 540 päeva;
– Bing Ads 30 päeva, uus sihtrühma määramine 180 päeva;
– Smartlook, 6 kuud;
– Criteo, 12 kuud;
– TradeTracker, 12 kuud;
– Facebook 28 päeva, uus sihtrühma määramine 180 päeva;
– Salesforce Marketing Cloud, 30 päeva;
– Google Analytics, kaks aastat;
– DoubleClick, 30 päeva;
– Hotjar, 12 kuud.

Küpsiste sisse ja välja lülitamine
Saate seada oma brauseri küpsiseid vastu võtma ainult siis, kui te sellega nõustute. Lisateavet leiate oma veebibrauseri kasutusjuhendist. Tähelepanu: paljud veebilehed ei tööta korralikult, kui küpsised on keelatud.

Küpsistest loobumine
Paljudel küpsistel on aegumiskuupäev. Kui on määratud aegumiskuupäev, kustutatakse küpsised aegumise korral automaatselt. Võite ka küpsised enne aegumiskuupäeva käsitsi kustutada. Selleks lugege oma brauseri kasutusjuhendit.

Opt-out Smartlook.

Kolmandate osapoolte kodulehed
See privaatsus- ja küpsiste teatis ei kehti meie veebilehega seotud kolmandate osapoolte veebilehtede kohta. Me ei taga, et kolmandad osapooled töötlevad teie isikuandmeid usaldusväärsel ja turvalisel viisil. Enne veebilehe kasutamist soovitame teil tutvuda seda puudutava privaatsusteatisega.

Teie privaatsusõigused
Kui teil on küsimusi või soovite teada, millist isiklikku teavet teie kohta säilitame, võtke meiega ühendust. Kontaktandmed leiate käesoleva privaatsuse ja küpsiste teatise lõpus. Teie privaatsusseadusest tulenevad järgmised õigused:
– saada selgitust selle kohta, milliseid isikuandmeid me säilitame ja mida me nendega teeme;
– pääseda ligi täpsetele meie valduses olevatele isikuandmetele;
– taotleda vigade parandamist;
– taotleda aegunud isikuandmete kustutamist;
– tühistada nõusolekuid;
– vaidlustada isikuandmete teatud kasutusviisi;
– õigus andmete teisaldatavusele.

Pange tähele, et peate alati selgelt märkima, kes te olete, et me teaksime kindlalt, et me ei muuda ega kustuta vale isiku andmeid.

Kaebused ja andmekaitseamet
Aitame teid hea meelega ka siis, kui teil on kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta. Kui teil on küsimusi või kaebusi, saatke e-kiri aadressile privacyoffice@otravo.com
Vastuse saate ühe kuu jooksul alates e-kirja saamisest.
Teil on vastavalt privaatsust puudutavatele õigusaktidele õigus esitada andmekaitseametile kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Sellega seoses pöörduge andmekaitseameti poole.

Privaatsus- ja küpsiste teatise muudatused
Jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsus- ja küpsiste teatist. Muudatused postitatakse käesoleval veebilehel. Soovitame teil käesoleva privaatsus- ja küpsiste teatise perioodiliselt üle vaadata, et end selle muudatusega kursis hoida.

Kontaktandmed
Kui teil on tekkinud küsimusi oma isikuandmete ning meie privaatsus- ja küpsiste teatise kohta, võite neid esitada, saates e-kirja aadressile privacyoffice@otravo.com või saates kirja aadressile:

Otravo B.V.
Suikersilo-West 41
1165 MS Halfweg
Adressaat: privaatsuspoliitika osakond

Telefon: +3726098000

Madalmaade kaubanduskoja (KvK) registreerimisnumber 34062746
KMKR number: NL805.691.546.B.01

Teave käesoleval veebilehel kasutatavate küpsiste kohta

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad meie pakutavaid teenuseid täiustada.

Näidata rohkem
Kõik küpsised Kohustuslikud küpsised